FinansesJūsu personīgās ikmēneša naudas plūsmas noteikšana ir galvenā stabila finanšu plāna sastāvdaļa. Visi Jūsu regulārie un neregulārie izdevumi ir jāiekļauj Jūsu izdevumu aprēķinos. Ja Jums neizdodas iekļaut visus Jūsu regulāros izdevumus, Jūs nevarēsiet iegūt vispārīgu finanšu pārskatu un priekšstatu par savām finansēm.... Lasīt tālāk

Ieguldījums 3. pensiju līmenī ir brīvprātīgas iemaksas privātajos pensiju fondos ar mērķi uzkrāt papildus līdzekļus vecuma pensijai, kas ir valsts nefondēto un fondēto pensiju shēmu (pirmo divu pensiju līmeņu) nodrošināta. 3. pensiju līmenis Latvijā darbojas kopš 1998. gada.... Lasīt tālāk

Pensiju fondus Latvijā nosacīti var dalīt valsts un privātajos pensiju fondos. Nosacīti tādēļ, ka tautā sauktie „valsts” fondi patiesībā ir valsts fondēto un nefondēto pensiju shēmu rezultāts. Bet daļa taisnības ir tiem, kuri izmanto terminu „valsts pensiju fonds”, lielākoties tāpēc, ka ar likumu „Par valsts pensijām” ir noteikts, ka katrs Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs, kurš maksā obligātās sociālās iemaksas no savas bruto algas, ir 1. līmeņa pensiju shēmas dalībnieks, bet 2. līmeņa shēma obligāta tiem, kas 2001. gada 1. jūlijā, kad tika ieviests 2. pensiju līmenis, bija vismaz 30 gadus veci. Ja pastāv valsts nodrošinātā pensija, tad var teikt, ka pastāv arī valsts pensiju fonds.... Lasīt tālāk

Pievienošanās pensiju 2. līmenim (valsts fondēto pensiju shēmai) obligātā kārtā notika 2001. gada 1. jūlijā pēc 1971. gada 1. jūlija dzimušajiem. No 1951. gada 2. jūlija līdz 1971. gada 1. jūlijam, ieskaitot, dzimušajiem pievienošanās bija un joprojām ir brīvprātīga.... Lasīt tālāk

Gan jaunāko, gan arī pieredzējušo darba ņēmēju vidū vairs nav jaunums trīs līmeņu pensiju sistēma, kas darbojas Latvijas Republikā kopš 2001. gada.... Lasīt tālāk