Personīgā budžeta plānošana ir lielisks veids, kā uzzināt Jūsu patieso finansiālo situāciju un mainīt to uz pozitīvo pusi. Budžeta plānošana palīdz gan samazināt izmaksas, gan arī rast veidus kā palielināt ienākumus, turklāt izmantojot mūsdienu tehnoloģijas šis process neaizņem īpaši daudz laika un enerģijas, jo daudzi plānošanai nepieciešamie dati atrodami interneta bankā, taču plānošanas procesu var koordinēt izmantojot dažādus rīkus, kas pieejami, kā mobilo telefonu lietotnes, banku izstrādāti rīki, uzskaites datorprogrammas vai izmantot klasisko variantu – kladi un rakstāmo.

Finansēs, gluži kā jebkurā citā sfērā, labākus rezultātus nav iespējams iegūt neko nedarot. Personīgā budžeta plānošana ir pirmais solis uz finansiālo labklājību, kuras galvenā atslēga ir ienākumi, kas ir lielāki par izdevumiem.

Klasiskais personīgā budžeta plānošanas cikls ir sekojošs:

  • Ienākumu un izdevumu uzskaite,
  • Analīze,
  • Mērķu noteikšana,
  • Plāns mērķu sasniegšanai,
  • Rīcība.

Izpildot iepriekš minētos punktus, jūs būsiet veiksmīgi sākuši budžeta plānošanu un jau redzēsiet pirmos rezultātus, taču, lai sasniegtu maksimālo rezultātu un gūtu nemainīgu finansiālu stabilitāti, plānošana ir jāveic regulāri.

Lai plānošanu padarītu par pavisam parastu ikdienas sastāvdaļu un jau pēc mēneša neatmestu tam visam ar roku, izvēlieties pēc iespējas saprotamāku un vienkāršāku plānošanas rīku jeb pierakstu veidu.

Rūpējaties par to lai ne tikai budžeta plānošanas rezultāti, bet arī pats plānošanas process nestu prieku un gandarījumu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *