Finanšu sankcijas ir sods vai ierobežojumi pret valsti vai citiem subjektiem ar mērķi ietekmēt to aktivitātes un izdarīt spiedienu vēlamā rezultāta sasniegšanai. Finanšu sankciju ieviešana nav saistīta tikai ar ekonomiskiem apstākļiem, to iemesls var būt arī politisks vai sociāls. Daudzu valstu valdības izvēlas finanšu sankcijas kā alternatīvu militāram konfliktam, lai ietekmētu attiecīgās valsts politiku. Tomēr par sankciju lietderību eksperti šaubās, jo tās ietekmē abas puses un visbiežāk vienkāršos iedzīvotājus.

Finanšu sankcijas var noteikt ANO drošības padome, ES padome, citas starptautiskās organizācijas kā arī valstu attiecīgās iestādes. Latvijai vissaistošākās ir ANO un ES sankcijas.

Latvijā par visu iesaistīto pušu informēšanu attiecībā uz finanšu sankcijām kā arī par stratēģisko preču kontroles pasākumiem atbildīga ir Ārlietu Ministrija. Savukārt par sankciju ieviešanu atbildīga ir Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Vienas no zināmākajām finanšu sankcijām, ko viena valsts ieviesusi pret otru ir ASV sankcijas pret Kubu. Konfliktu ar Kubā esošo Fidela Kastro režīmu ASV risināja ieviešot virkni sankciju tai skaitā pilnīgu ekonomisko embargo. Šie ierobežojumi nu jau vairākus gadu desmitus ir kavējis Kubas attīstību un atstājis to daļējā izolētībā no pārējās pasaules. Šobrīd pēc Fidela Kastro varas nodošanas brāļa rokās, ASV un Kubas attiecības lēnām uzlabojas.

Ievērojamas sankcijas, tai skaitā finanšu, reaģējot uz notiekošo Ukrainā, pavisam nesen tika ieviestas pret Krieviju. ES un ASV pakāpeniski ieviesa dažādus ierobežojumus tirdzniecībai un ekonomiskajai sadarbībai ar Krieviju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *