Akcijas ir uzņēmuma kapitāla daļas, kuras tā vadība nolēmusi pārdot akcionāriem ar nolūku paplašināt sava uzņēmuma darbību. Ja uzņēmuma vērtība pieaug, tad akcionāri, savstarpēji vienojoties akcionāru pilnsapulcē, par savu ieguldījumu saņem peļņas procentus (dividendes). Ne visa peļņa tiek izmaksāta akcionāriem. Uzņēmums var lemt par daļēju peļņas ieguldīšanu vēlreiz (reinvestēšanu) uzņēmuma attīstībā (nesadalītā peļņa). Savukārt uzņēmumam zaudējot vērtību vai arī peļņas vietā gūstot zaudējumus, akciju vērtība samazinās. Akciju vērtības pieaugums ir veids, kā nopelnīt uz iegādāto akciju rēķina, iegādājoties akcijas laikā, kad to cena ir zema, bet pārdodot, kad vērtība pieaug. Iegādājoties akcijas, persona kļūst par kapitāla daļu īpašnieku un uzņēmuma līdzīpašnieku, kas atsevišķos jautājumos var balsot un lemt par uzņēmuma nākotni, piedaloties uzņēmuma akcionāru pilnsapulcē.

Palīdzēt orientēties akciju tirgū var ar vērtspapīru tirgus indeksu palīdzību. Šie indeksi ir matemātisks to uzņēmumu akciju cenu rezultāts, kurš raksturo indeksā ietilpstošo uzņēmumu akciju cenas. Vērtspapīru tirgus indeksi vajadzīgi, jo tirgū apgrozās ļoti daudz akciju. Lai aptvertu vajadzīgo informāciju, jāizveido atlases principi.

Dividendes uz personas bankas kontu izmaksā automātiski, ja akcionāram ir atvērts vērtspapīru konts. Bet pirms vērtspapīru konta atvēršanas, ja persona iegādājusies akcijas par privatizācijas sertifikātiem, tās glabās Latvijas Centrālais depozitārijs.

Akciju riski saistīti gan ar ekonomikas svārstībām, piemēram, inflāciju, procentu likmju maiņu, gan paša uzņēmuma darbību, gan investoru noskaņojumu. Izmaiņas valsts vai pat pasaules ekonomikā ietekmē akciju vērtību. Ja uzņēmums iegulda dažādos attīstības virzienos, tad tā peļņa ir drošāka. Ja persona vēlas nopelnīt uz akciju cenas svārstību rēķina, tai jāiegulda dažādās akcijās, lai brīdī, kad vienas akcijas cena krītas, tas nopelnītu ar citu akciju palīdzību. Kaut arī akcijas ir likvīdas, tas ir, tās var nopirkt un pārdot ikvienā brīdī, nav droši zināms, vai akcijas varēs pārdot tieši tad, kad investors to vēlēsies.

15 % apmērā no akciju kapitāla pieauguma ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis – tā aprēķināšana, deklarēšana un apmaksa ir akciju īpašnieka ziņā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *