Ieguldījums 3. pensiju līmenī ir brīvprātīgas iemaksas privātajos pensiju fondos ar mērķi uzkrāt papildus līdzekļus vecuma pensijai, kas ir valsts nefondēto un fondēto pensiju shēmu (pirmo divu pensiju līmeņu) nodrošināta. 3. pensiju līmenis Latvijā darbojas kopš 1998. gada.

Ir slēgta tipa un atvērta tipa privātie pensiju fondi. Slēgta tipa pensiju fondus atver uzņēmumu vai organizāciju darbinieki, kas tos dibinājuši, un par to dalībnieku var kļūt tikai dibinātāji. Atvērtā tipa pensiju fondos ieguldījumus drīkst veikt ikviens vai ar darba devēja starpniecību. Ja iemaksas veic persona pati, tad tā saņem iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus. Ja tas notiek ar darba devēja starpniecību, tad darba devējam ir tiesības uz visiem likumdošanā paredzētajiem sociālā, iedzīvotāju ienākuma un uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumiem. Atklātos pensiju fondus drīkst dibināt bankas un apdrošināšanas sabiedrības.

Pensiju fondi personas naudu iegulda finanšu tirgos ar mērķi palielināt šo kapitālu. Latvijā darbojas septiņi privātie pensiju fondi (vienam šobrīd pēc FKTK datiem licence gan ir anulēta), un tie piedāvā 19 dažādus pensiju plānus, kas atšķiras gan ar līdzekļu ieguldīšanas stratēģijām, gan ieguldījumu valūtu. Nauda tiek pelnīta galvenokārt, piedaloties akciju un obligāciju tirgos.

Tālākais darbs jau ir katram pašam, izvērtējot privāto pensiju fondu ieguldījumu plānus, lai izvēlētos atbilstošāko. Pirms iesaistīties, vēlams iepriekš konsultēties ar finanšu speciālistu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *