Akcijas ir uzņēmuma kapitāla daļas, kuras tā vadība nolēmusi pārdot akcionāriem ar nolūku paplašināt sava uzņēmuma darbību. Ja uzņēmuma vērtība pieaug, tad akcionāri, savstarpēji vienojoties akcionāru pilnsapulcē, par savu ieguldījumu saņem peļņas procentus (dividendes). Ne visa peļņa tiek izmaksāta akcionāriem. Uzņēmums var lemt par daļēju peļņas ieguldīšanu vēlreiz (reinvestēšanu) uzņēmuma attīstībā (nesadalītā peļņa). Savukārt uzņēmumam zaudējot vērtību vai arī peļņas vietā gūstot zaudējumus, akciju vērtība samazinās. Akciju vērtības pieaugums ir veids, kā nopelnīt uz iegādāto akciju rēķina, iegādājoties akcijas laikā, kad to cena ir zema, bet pārdodot, kad vērtība pieaug. Iegādājoties akcijas, persona kļūst par kapitāla daļu īpašnieku un uzņēmuma līdzīpašnieku, kas atsevišķos jautājumos var balsot un lemt par uzņēmuma nākotni, piedaloties uzņēmuma akcionāru pilnsapulcē.... Lasīt tālāk

Pievienošanās pensiju 2. līmenim (valsts fondēto pensiju shēmai) obligātā kārtā notika 2001. gada 1. jūlijā pēc 1971. gada 1. jūlija dzimušajiem. No 1951. gada 2. jūlija līdz 1971. gada 1. jūlijam, ieskaitot, dzimušajiem pievienošanās bija un joprojām ir brīvprātīga.... Lasīt tālāk