Pievienošanās pensiju 2. līmenim (valsts fondēto pensiju shēmai) obligātā kārtā notika 2001. gada 1. jūlijā pēc 1971. gada 1. jūlija dzimušajiem. No 1951. gada 2. jūlija līdz 1971. gada 1. jūlijam, ieskaitot, dzimušajiem pievienošanās bija un joprojām ir brīvprātīga.

2. līmeņa shēma paredz, ka persona pati var izvēlēties savu pensijas fonda pārvaldītāju, kurš iegulda šīs personas sociālo iemaksu veidā uzkrātos līdzekļus finanšu tirgos, līdz ar to palielinot pensijas kapitālu. Izvēle iesaistīties kāda no ieguldījumu plāniem ieguldījumu pārvaldes sabiedrībās, kuras apstiprinājusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija, tātad ir katra paša rokās. Procentuāli no valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksām pensiju 2. līmeņa dalībnieka kontā tiek ieskaitīti 2 līdz 8 procenti no pensijas uzkrājumiem paredzētās summas, atkarībā no attiecīgā gada. Piemēram, 2015. gadā 2. līmenī tikuši ieskaitīti 5% no kopējās iemaksas pensijas kapitālā, bet 2016. gadā tie būs 6 %. Pārējais pensijas kapitāls ieskaitīts pensijas 1. līmenī.

Sasniedzot vecuma pensijas saņemšanas laiku, persona vai nu pievieno savus 2. pensiju līmeņa uzkrājumus 1. pensiju līmenī uzkrātajam kapitālam un saņem vienu pensiju saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”, vai izmanto tos mūža pensijas polises iegādei apdrošināšanas sabiedrībā. Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu gan ir tiesīgi noslēgt tikai tie, kuru uzkrātais kapitāla apmērs 2. pensiju līmenī sasniedzis apdrošināšanas sabiedrības noteikto minimālo apmēru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *