Akcijas ir uzņēmuma kapitāla daļas, kuras tā vadība nolēmusi pārdot akcionāriem ar nolūku paplašināt sava uzņēmuma darbību. Ja uzņēmuma vērtība pieaug, tad akcionāri, savstarpēji vienojoties akcionāru pilnsapulcē, par savu ieguldījumu saņem peļņas procentus (dividendes). Ne visa peļņa tiek izmaksāta akcionāriem. Uzņēmums var lemt par daļēju peļņas ieguldīšanu vēlreiz (reinvestēšanu) uzņēmuma attīstībā (nesadalītā peļņa). Savukārt uzņēmumam zaudējot vērtību vai arī peļņas vietā gūstot zaudējumus, akciju vērtība samazinās. Akciju vērtības pieaugums ir veids, kā nopelnīt uz iegādāto akciju rēķina, iegādājoties akcijas laikā, kad to cena ir zema, bet pārdodot, kad vērtība pieaug. Iegādājoties akcijas, persona kļūst par kapitāla daļu īpašnieku un uzņēmuma līdzīpašnieku, kas atsevišķos jautājumos var balsot un lemt par uzņēmuma nākotni, piedaloties uzņēmuma akcionāru pilnsapulcē.

Palīdzēt orientēties akciju tirgū var ar vērtspapīru tirgus indeksu palīdzību. Šie indeksi ir matemātisks to uzņēmumu akciju cenu rezultāts, kurš raksturo indeksā ietilpstošo uzņēmumu akciju cenas. Vērtspapīru tirgus indeksi vajadzīgi, jo tirgū apgrozās ļoti daudz akciju. Lai aptvertu vajadzīgo informāciju, jāizveido atlases principi.

Dividendes uz personas bankas kontu izmaksā automātiski, ja akcionāram ir atvērts vērtspapīru konts. Bet pirms vērtspapīru konta atvēršanas, ja persona iegādājusies akcijas par privatizācijas sertifikātiem, tās glabās Latvijas Centrālais depozitārijs.

Akciju riski saistīti gan ar ekonomikas svārstībām, piemēram, inflāciju, procentu likmju maiņu, gan paša uzņēmuma darbību, gan investoru noskaņojumu. Izmaiņas valsts vai pat pasaules ekonomikā ietekmē akciju vērtību. Ja uzņēmums iegulda dažādos attīstības virzienos, tad tā peļņa ir drošāka. Ja persona vēlas nopelnīt uz akciju cenas svārstību rēķina, tai jāiegulda dažādās akcijās, lai brīdī, kad vienas akcijas cena krītas, tas nopelnītu ar citu akciju palīdzību. Kaut arī akcijas ir likvīdas, tas ir, tās var nopirkt un pārdot ikvienā brīdī, nav droši zināms, vai akcijas varēs pārdot tieši tad, kad investors to vēlēsies.

15 % apmērā no akciju kapitāla pieauguma ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis – tā aprēķināšana, deklarēšana un apmaksa ir akciju īpašnieka ziņā.

Pievienošanās pensiju 2. līmenim (valsts fondēto pensiju shēmai) obligātā kārtā notika 2001. gada 1. jūlijā pēc 1971. gada 1. jūlija dzimušajiem. No 1951. gada 2. jūlija līdz 1971. gada 1. jūlijam, ieskaitot, dzimušajiem pievienošanās bija un joprojām ir brīvprātīga.

2. līmeņa shēma paredz, ka persona pati var izvēlēties savu pensijas fonda pārvaldītāju, kurš iegulda šīs personas sociālo iemaksu veidā uzkrātos līdzekļus finanšu tirgos, līdz ar to palielinot pensijas kapitālu. Izvēle iesaistīties kāda no ieguldījumu plāniem ieguldījumu pārvaldes sabiedrībās, kuras apstiprinājusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija, tātad ir katra paša rokās. Procentuāli no valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksām pensiju 2. līmeņa dalībnieka kontā tiek ieskaitīti 2 līdz 8 procenti no pensijas uzkrājumiem paredzētās summas, atkarībā no attiecīgā gada. Piemēram, 2015. gadā 2. līmenī tikuši ieskaitīti 5% no kopējās iemaksas pensijas kapitālā, bet 2016. gadā tie būs 6 %. Pārējais pensijas kapitāls ieskaitīts pensijas 1. līmenī.

Sasniedzot vecuma pensijas saņemšanas laiku, persona vai nu pievieno savus 2. pensiju līmeņa uzkrājumus 1. pensiju līmenī uzkrātajam kapitālam un saņem vienu pensiju saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”, vai izmanto tos mūža pensijas polises iegādei apdrošināšanas sabiedrībā. Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu gan ir tiesīgi noslēgt tikai tie, kuru uzkrātais kapitāla apmērs 2. pensiju līmenī sasniedzis apdrošināšanas sabiedrības noteikto minimālo apmēru.

23. January 2016 · Write a comment · Categories: Jaunumi · Tags:

Vārds „budžets” tiek lietos runājot par valstīm, uzņēmumiem, ģimenēm un pat par katru cilvēku individuāli, lai gan valsts un ģimenes budžets pēc lieluma un tajā ietilpstošajām pozīcijām atšķirsies, tā vispārīgā nozīme būs viena un tā pati. Budžets ir ieņēmumu un izdevumu plāns kādam noteiktam laika periodam, darbam, projektam vai pasākumam.

Budžeta plāns palīdz izprast esošo un prognozēt iespējamo finansiālo situāciju, kā arī ļauj veidot konkrētus mērķus un vēlāk tos izpildīt. Valsts un uzņēmumu līmenī budžetu plānus parasti veido viena gada periodam, taču ģimenes vai personīgais budžeta plāns lielākoties tiek veidots vienam mēnesim.

Lai vieglāk būtu izprast, kas ir budžets un kā izveidot savu budžeta plānu, kas veicinātu finansiālo labklājību, ir jāsaprot, kā veidojas budžets un uz kuru no tā veidiem tiekties.

Budžets sastāv no divām daļām ienākumiem un izdevumiem. Ja ienākumi ir lielāki, kā izdevumi tad budžets ir ar pārpalikumu, ja izdevumi lielāki par ienākumiem, tad budžets ir ar iztrūkumi, taču, ja ienākumi ir vienādi ar izdevumiem, to sauc par sabalansētu budžetu. Veidojot savu personīgo vai ģimenes budžeta plānu, būtu jāsaprot, kurš no budžeta veidiem Jums ir šobrīd, lai izvirzot konkrētus mērķus varētu tiekties uz vēlamo budžeta veidu, kas šajā gadījumā būtu budžets ar pārpalikumu, kas ļauj veidot uzkrājumus.

Ģimenes budžeta plāna veidošana sastāv no trīs svarīgiem punktiem:

 1. Ienākumu un izdevumu lieluma apzināšanas – tiek pierakstīti un aprēķināti visi mēneša ienākumi un izdevumi. Lai pierakstu veikšana būtu ātrāka un ērtāka, var izmantot kādu no budžeta plānošanai paredzētajām telefona lietotnēm, banku izstrādātajiem rīkiem vai izveidot sev ērtu pierakstīšanas sistēmu blociņā vai datorā. Lielu daļu datu par ienākumiem un izdevumiem atradīsiet interneta bankā pieejamajā bankas konta izrakstā.
 2. Mērķu uzstādīšanas – izprotot savu finansiālo situāciju un redzot ieņēmumu un izdevumu attiecību varat uzstādīt konkrētus mērķus, piemēram, samazināt izdevumus par transportu, elektrību vai palielināt ieņēmumus. Uzstādot mērķus mēģiniet tos precīzi definēt, norādot precīzas naudas summas vai darbības.
 3. Rīcības mērķu sasniegšanai – lai mērķi tiktu sasniegti, jāseko konkrētai rīcībai. Lai mēneša beigās būtu nebūtu aizmirsies, ko esat darījis, kur un kādā veidā ietaupījis vai palielinājis ienākumus, atzīmējiet veiktās darbības, piemēram, iegādājos izdevīgāku mēnešbiļeti sabiedriskajam transporta, nomainīju zvanu tarifu utt.

Lai budžeta plāns radītu kādu ievērojamu efektu, būs nepieciešam pašdisciplīna, jo pieraksti ir jāveic regulāri, vismaz katru mēnesi, tāpēc, ieteicams izvēlēties pēc iespējas vienkāršāku plānošanas sistēmu un metodi, kas neaizņem daudz laika un enerģijas.

Pirmie rezultāti budžeta plānošanai būs redzami jau uzreiz pēc ienākumu un izdevumu aprēķināšanas, jo ietaupīt iespējams tikai tad, ja zināt, cik daudz tērējat.

Personīgā budžeta plānošana ir lielisks veids, kā uzzināt Jūsu patieso finansiālo situāciju un mainīt to uz pozitīvo pusi. Budžeta plānošana palīdz gan samazināt izmaksas, gan arī rast veidus kā palielināt ienākumus, turklāt izmantojot mūsdienu tehnoloģijas šis process neaizņem īpaši daudz laika un enerģijas, jo daudzi plānošanai nepieciešamie dati atrodami interneta bankā, taču plānošanas procesu var koordinēt izmantojot dažādus rīkus, kas pieejami, kā mobilo telefonu lietotnes, banku izstrādāti rīki, uzskaites datorprogrammas vai izmantot klasisko variantu – kladi un rakstāmo.

Finansēs, gluži kā jebkurā citā sfērā, labākus rezultātus nav iespējams iegūt neko nedarot. Personīgā budžeta plānošana ir pirmais solis uz finansiālo labklājību, kuras galvenā atslēga ir ienākumi, kas ir lielāki par izdevumiem.

Klasiskais personīgā budžeta plānošanas cikls ir sekojošs:

 • Ienākumu un izdevumu uzskaite,
 • Analīze,
 • Mērķu noteikšana,
 • Plāns mērķu sasniegšanai,
 • Rīcība.

Izpildot iepriekš minētos punktus, jūs būsiet veiksmīgi sākuši budžeta plānošanu un jau redzēsiet pirmos rezultātus, taču, lai sasniegtu maksimālo rezultātu un gūtu nemainīgu finansiālu stabilitāti, plānošana ir jāveic regulāri.

Lai plānošanu padarītu par pavisam parastu ikdienas sastāvdaļu un jau pēc mēneša neatmestu tam visam ar roku, izvēlieties pēc iespējas saprotamāku un vienkāršāku plānošanas rīku jeb pierakstu veidu.

Rūpējaties par to lai ne tikai budžeta plānošanas rezultāti, bet arī pats plānošanas process nestu prieku un gandarījumu.

Kredītkartes nosaukums radies 20. gs. otrajā pusē no angļu „credit card”, tādējādi apliecinot faktu, ka kartes lietotājam tiek izsniegts naudas kredīts. Lielākais kredītkaršu vairums izmantojams visā pasaulē gan reāliem ikdienas norēķiniem, gan norēķiniem interneta vidē. Kredītkarte parasti ir 85,7 mm x 54 mm liela, saskaņā ar ISO/IEC7810 ID-1 standartu. Uz kredītkartes ir printēts vai izcelts bankas kartes numurs, kurš arī atbilst starptautiskajiem standartiem, un tai ir magnētiskā josla vai čips. Kartes izsniedzējs irbanka, kas sadarbojas ar starptautiskajām karšu organizācijām – Visa, American Express un MasterCard. Kredītkartes sniedz iespēju, līdzīgi kā kredītu, izmantot bankas naudas līdzekļus pret noteiktu procentu atmaksu. Banka atver kredītlīniju, kas ir visu līdzekļu avots, kurus var izmantot, norēķinoties ar kredītkarti. Tādā veidā kartes turētājs samaksā tirgotājam ar bankas naudas līdzekļiem, nevis līdzekļiem no sava konta. Nauda jāatmaksā bankai. Tas pats process notiek arī, izņemot skaidras naudas līdzekļus.

Tātad kredītkarte nav savienota ar lietotāja kontu, bet ar finanšu institūciju, kura izsniedz kredītlīnijas saviem klientiem. Šis aizdevums jāatmaksā pilnībā noteikta termiņa laikā, pēc tam tiek uzskaitīti aizdevuma procenti. Kredītlimitu nosaka kredīta izsniedzējs. Procentu likme, kas tiek pieskaitīta parādam, ir diezgan augsta. Salīdzinājumam ar debetkartēm, kredītkartes transakcijās tiek iesaistīta trešā puse – institūcija, kas aizdod naudu pircējam. Debetkaršu transakcija notiek pārsvarā tieši starp pircēju un pārdevēju.

Kredītkarti izdodošā kompānija – banka vai cita kredītiestāde – noslēdz līgumus ar tirgotājiem, kuri pieņems šīs kredītkartes. Tirgotāji tirdzniecības vietās uzrāda karšu simbolus, lai ziņoju par iespējām apmaksāt ar konkrētu starptautisko karšu organizāciju kredītkartēm.

Parasti kredītkartes izsniegšana notiek, balstoties uz klienta konta stāvokli un kredītvēsturi. Ja ir regulāri ienākumi, tad kredītlimits tiek noteikts saskaņā ar šo ienākumu lielumu. Šādos gadījumos kredīta nodrošinājumam kalpo personas ienākumi. Bet par nodrošinājumu var izvēlēties arī noguldījumu kontu vai galvojuma līgumu.

Norēķinoties tirdzniecības vietās, kartes turētājam jāievada personālais identifikācijas numurs (PIN), un elektroniskās sistēmas atļauj dažās sekundēs karti pārbaudīt. Dati no kartes nolasāmi ar jau minētās magnētiskās joslas vai čipa palīdzību.

Kredītkaršu izsniedzēji parasti sniedz bezprocentu kredītu noteiktam laika periodam, kas var būt līdz 55 dienas ilgs, bet kredītprocenti tiek aprēķināti, ja šis periods tiek pārsniegts. Piemēram, ja bezprocentu kredīts tiek izsniegts uz 45 dienām, izsniegtā kredīta limita ietvaros naudu var tērēt vienu mēnesi (sākot ar mēneša pirmo datumu), tad banka fiksē iztērētos līdzekļus, un līdz 14. datumam nākamajā mēnesī (vai 15. datumam, ja tēriņu mēnesī ir 30 dienas) kredīts ir jāatmaksā.

Kredītkarti norēķiniem internetā var izmantot dažādos portālos visā pasaulē. Lai veiktu maksājumus, jānorāda kartes numurs, vārds un uzvārds tieši tā, kā uz kartes, bez mīkstinājuma zīmēm un garumzīmēm. Jānorāda arī CVC kods – trīs cipari kartes aizmugurē aiz paraksta joslas. Papildus kartes datiem jāveic identifikācija ar kodu no kodu kartes vai arī tiek pieprasīts drošības paroles apstiprinājums – paroles, kuru iepriekš lietotājs pats nosaka, izvēloties kartes aizsardzību.

Īpaši kredītkartes dod dažādu priekšrocību klāstu, sākot no bezmaksas ceļojumu apdrošināšanas, pirkumu apdrošināšanas, atlaidēm pie sadarbības partneriem tirdzniecības vietās līdz bezprocentu kredītam. Tomēr arī debetkaršu vidū ir prestižas kartes, kas bez norēķinu pakalpojuma piedāvā papildus bonusus, piemēram, iekrāt punktus par veiktajiem pirkumiem un apmainīt tos pret dāvanu kartēm(šādu iespēju piedāvā, piemēram, banka Nordea).

Gan jaunāko, gan arī pieredzējušo darba ņēmēju vidū vairs nav jaunums trīs līmeņu pensiju sistēma, kas darbojas Latvijas Republikā kopš 2001. gada.

Pensiju pirmajā līmenī ir iesaistīti visi sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēji, taču tiesības uz valsts garantēto vecuma pensiju tiek piešķirtas tikai tām Latvijā dzīvojošām personām, kuras bijušas pakļautas valsts obligātajai pensiju apdrošināšanai un sasniegušas likumā noteikto pensijas piešķiršanas vecumu. Persona, kas nav veikusi sociālās iemaksas (jeb sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas)vai nav sasniegusi likumā noteikto apdrošināšanas stāžu (laika posms, cik ilgi ir bijušas veiktas sociālā nodokļa iemaksas, un kas šobrīd ir 15 gadi, bet no 2025. gada 1. janvāra būs 20 gadi), nav tiesību uz valsts sociālās apdrošināšanas pensiju.

Pensiju sistēmas otrajā līmenī iesaistīto dalībnieku veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas šo līdzekļu pārvaldītāji iegulda finanšu tirgos, vairojot pensijas lielumu. Iemaksas otrajā pensiju līmenī tiek veiktas automātiski kā daļa no sociālajām iemaksām. Proti, no iemaksātā sociālā nodokļa, kura apjoms Latvijā pašlaik ir noteikts 34,09 % apmērā no bruto algas, 20 % nonāk pensiju apdrošināšanā. No šiem 20% savukārt kopš 2001. gada daļa tiek novirzīta pirmajam pensiju līmenim, daļa – 2 līdz 8 % apjomā – otrajam pensiju līmenim.

Pensiju trešais līmenis ir privātā pensiju shēma, ar kuras palīdzību brīvprātīgā kārtā veidot papildus uzkrājumus vecumdienu nodrošināšanai.

Latvijas Komercbanku asociācija veic maksājumu karšu statistiku. Tā, uz 30.09.2015. Latvijā bijušas pavisam iedzīvotāju lietošanā esošas 2 309 380 maksājumu kartes, kuras izsniegušas 20 Latvijas bankas. Maksājumu kartes pēc to funkcijām tikušas iedalītas debetkartēs, kredītkartēs un atlikto maksājumu kredītkartēs, kā arī biznesa kartēs. Šajā statistiskajā apskatā katrs maksājumu karšu veids sadalīts arī pa starptautisko maksājumu karšu organizācijām – Visa, MasterCard un American Express (http://lka.org.lv/lv/pdf/Maksajumu_kartes_2015_3_cet_www.pdf).

Vislielākais ir debetkaršu skaits, tam seko kredītkaršu, biznesa karšu un atliktā maksājuma kredītkaršu skaits. Debetkartes arī ir visvieglāk lietošanā iegūstamās kartes – lai to saņemtu, nav jāpierāda personas finansiālais stāvoklis, proti, debetkarte ir derīga norēķiniem par precēm un pakalpojumiem gan veikalā, gan internetā, kā arī skaidras naudas izņemšanai, bet, tiklīdz nauda kontā ir iztērēta, jauni līdzekļi kontā ir jāieskaita pašam kartes īpašniekam. Biznesa karte ir uzņēmuma kontam piesaistīta karte, kas ļauj izmantot uzņēmuma kontā esošos līdzekļus. Bankas uzņēmumiem piedāvā gan norēķinu kartes, gan kredītkartes. Piemēram, Nordea MasterCard biznesa kartei nav kredītlimita, tā ir vienkārši uzņēmuma kontam piesaistīta karte (vai vairākas, ja konta līdzekļus izmanto vairāk, kā viens darbinieks), kas dod iespēju norēķināties par pakalpojumiem ceļojumos, rezervēt viesnīcu, maksāt par precēm internetā. MasterCard biznesa kredītkartes lietotājam ir pieejams kredītlimits uzņēmuma apstiprinātā kredītlimita apmērā, pie tam bezprocentu kredīts pieejams līdz 50 dienām. Ar biznesa kartēm Swedbank klienti tiek iepazīstināti, piedāvājot uzņēmumiem triju veidu kartes – biznesa kartes ar piesaisti uzņēmuma kontam, biznesa kredītkartes un NIB (naudas iemaksa bankomātā) kartes. Biznesa kredītkartes ar fiksētu iztērētā limita atmaksas daļu tiek lietotas, izmantojot bankas kredītu, bet atmaksa ik mēnesi notiek lietotāja uzņēmuma izvēlēta maksājuma apjomā. Ja uzņēmums izvēlas atlikto maksājumu kredītkarti, tad par kredītu noteiktā limita apjomā 36 līdz 45 dienas nemaksā neko.

Pirmie karšu izdevēji bija Western Union, kas tās izsniedza saviem lojālajiem klientiem no 1921. gada. Pēc tam kredītkartes sāka izmantot, lai atvieglotu un vienkāršotu ceļošanu ar aviolīnijām, tās izdeva American Airlines un The Transport Association, nosaucot to par AirTravel Card. Sākotnējās kartes, kuras ieviesa Ralfs Šneiders un Franks Maknamara, Diners Club izveidotāji, varēja izmantot, norēķinoties ar dažādiem tirgotājiem. Diners Club izveidoja pirmo multifunkcionālo debetkarti, pēc tam sekoja Carte Blanche un American Express.

Iepērkoties un lietojot karti internetā, svarīgi ievērot drošības pasākumus. Kartes PIN kodi jāglabā drošā vietā, šifrēti un citiem neredzami, paroles jāizveido no vismaz astoņiem simboliem, jālieto dažādas paroles dažādām maksājumu kartēm. CVV2 kods (trīsciparu kods kartes aizmugurē) tiek izmantots norēķiniem internetā. Tāpat, norēķinoties par pirkumiem e-vidē, tiek lietotas internetbankas paroles, kuras nedrīkst glabāt kopā ar lietotāja numuru, nedz arī sūtīt ar e-pastu vai sms.

Ja starptautisko maksājumu karšu organizāciju kartes Visa, MasterCard un American Express ļauj norēķinus veikt internetā e-uzņēmumos visā pasaulē, tad jāsaprot, ka Maestro kartešo iespēju sniedz tikai Latvijas interneta adresēs. Ne visu karšu veidi tiek pieņemti norēķinu vietās, tāpēc īpaši, pirms iepirkšanās vai naudas izņemšanas ārzemēs, simboli pie ieejas veikalā vai uz bankomāta jāsalīdzina ar uz kartes esošajiem, lai nenonāktu situācijā, kad pie norēķiniem atklājas kartes nepiemērotība.

Ir uzņēmumi, kuri izdod savas maksājumu kartes ar norēķinu funkciju. Iemaksājot, piemēram, degvielas tirgotāja kontā, norēķinu uzpildes stacijās var veikt ar paša tirgotāja izsniegtu karti (Latvijas Nafta, Statoil), arī šiem tirgotājiem ir bonusu un atlaižu sistēmas.

Dažādi pētījumi liecina, ka salīdzinot visu trīs Baltijas valstu iedzīvotāju izmaksas mājsaimniecības vajadzībām, tieši latvieši šim nolūkam tērē visvairāk naudas. Rīdzinieku izmaksas par mājokli, pārtiku un transportu sastāda aptuveni 47% no mājsaimniecības ikmēneša ienākumiem, tai pat laika Tallinas iedzīvotāju mājsaimniecības izmaksas sastāda vien 29% no ģimenes ikmēneša ienākumiem.

Lai gan par vairākiem produktiem un pakalpojumiem Latvijā patiesi nākas maksāt vairāk, diezgan daudz naudas ikdienā tiek tērēts neapzināti, pārmaksājot par lietām uz kurām varētu ietaupīt.

Pastāv dažādi veidi, kā optimizēt mājsaimniecība izdevumus un nepārmaksāt. Lielu daļu izdevumu sastāda maksa par īri, siltumu un pārtiku, ka arī ceļa izdevumu dodoties uz un no darba vietas. Svarīgi ir spert pirmo nopietno soli izdevumu izvērtēšanā un rīkoties plānojot savu budžetu ilgtermiņā.

Samazinot izmaksas par mājokli ilgtermiņā iegūsiet vislielāko ietaupījumu. Jau kādu laiku iegādāties mājokli kredītā ir lētāk nekā īrēt, turklāt savā personīgajā mājoklī pastāv iespēja optimizēt apkures sistēmu, izvairoties no siltuma zudumiem. Hipotekārajam kredītam gan pastāv viens ievērojams trūkums – pirmā iemaksa, kuru nākas segt no saviem personīgajiem līdzekļiem. Naudu pirmajai iemaksai sakrāt nav viegli it īpaši tad, ja katru mēnesi jāmaksā par īri, taču arvien vairākas bankas piedāvā dažādus atvieglojumus, piemēram, ģimenēm ar bērniem.

Aizdevums mājokļa iegādei ir viens no veidiem kā optimizēt izmaksas ilgtermiņā.

Naudas tērēšana parasti ir daudz vieglāks un patīkamāks process par tās taupīšanu un iekrājumu veidošanu, tāpēc bieži vien mēneša beigās attopamies ar tukšu bankas kontu un pāris eiro makā. Lai mēneša beigās nesaskartos ar finansiālām grūtībām vai pat veidotu uzkrājumus, atliek vien ievērot dažus vienkāršus soļus, kuru izpilde neprasa daudz laika, taču sniedz vērā ņemamu rezultātu.

Turpmāk tekstā atradīsiet noderīgus padomus, kā ietaupīt naudu un veidot uzkrājumus, aizmirstot par finansiālām grūtībām.

Trīs svarīgākie soļi, kas ļaus ietaupīt naudu:

 1. Ienākumu un izdevumu apzināšana – lai saprastu cik daudz Jūs tērējat un cik daudz varat ietaupīt, nepieciešams izpētīt finanses un veikt konkrētu ienākumu un izdevumu aprēķinu. Lai gan finanšu izpēte izklausās pēc sarežģīta un laikietilpīga procesa, patiesībā tas neprasa vairāk par 15 minūtēm laika, jo lielākā daļa informācijas jau gatava veidā ir pieejama Jūsu internetbankā. Apskatot interneta bankā pieejamo bankas konta pārskatu par 1 mēnesi Jūs ātri vien redzēsiet, cik lieli ir jūsu ikmēneša ienākumi un cik lieli izdevumi, turklāt pārskatā redzams arī tas, kam nauda ir tērēta.
 2. Izdevumu sagrupēšana – sagrupējot izdevumus sekojošās kategorijās: rēķini, pārtika, transports, izklaide, pārējais, un aprēķinot katras kategorijas izdevumu kopsummu, Jūs uzzināsiet, kam jūs tērējat visvairāk un uz ko varētu ietaupīt. (Šīs darbības veikšana prasīs mazliet laika, taču tas jādara tikai vienreiz mēnesī, turklāt rezultāts un ietaupītā nauda, noteikti būs tā vērta, lai mazliet papūlētos.)
 3. Iespēju meklēšana – bieži vien pastāv iespēja saņemt to pasu preci vai pakalpojumu daudz lētāk, taču šī iespēja ir jāatrod. Izmantojot internetu un tajā pieejamo informāciju, pārskatiet vai jūsu izvēlētajam produktam vai pakalpojumam nepastāv kāda lētāka alternatīva. Alternatīvu meklēšanu veiciet sākot ar to izdevumu grupu, kura veido lielākos ikmēneša izdevumus. Lai gan liekas, ka nomainot telefona operatoru, pērkot mēnešbiļeti sabiedriskajam transportam, izvēloties citu bankas karti, atslēdzot TV kanālus, kurus ikdienā neskatāties, vai pārfinansējot aizdevumu ietaupīsiet vien dažus eiro, patiesībā ietaupījums būs krietni vien lielāks, turklāt vairāku mēnešu garumā tie varētu būt pat vairāki desmiti vai simti eiro, kurus iespējams izmantot lietderīgāk.

Izpildot trīs, iepriekš minētos soļus Jūs ietaupīsiet naudu saglabājot līdzšinējo dzīves kvalitāti un ērtības, taču izslēdzot liekās izmaksa, kuras kopā skaitot veido vairākus desmitus eiro lielus izdevumus.

Parasti lielākos izdevumus veido tieši pakalpojumi, kuru rēķinus apmaksājam ik mēnesi, nemaz neapzinoties, ka pastāv citas lētākas alternatīvas un veidi, kā samazināt rēķinu apjomu.

Lai veiksmīgi ietaupītu un veidotu uzkrājumus, ir jāapzinās cik un par ko izdodat naudu, tāpēc sekojiet iepriekš minētajiem un soļiem sāciet ietaupīt jau šodien!

Neatkarīgi no tā, cik lieli ir cilvēka ienākumi, vienmēr būs vēlme saņemt vairāk un tērēt mazāk. Ja šobrīd vēl neesat atradis iespēju palielināt savus ienākumus, šajā tekstā atradīsiet pāris padomus, kas palīdzēs tērēt mazāk un izmantot savus finanšu līdzekļus daudz efektīvāk.

Lai tērētu mazāk, vispirms būtu jānoskaidro, cik lieli ir jūsu patiesie izdevumi. Statistika liecina, ka lielākā daļa cilvēku tērē par 25% vairāk nekā bija domājuši, tāpēc būtu vērts pārliecināties vai reālie izdevumi sakrīt ar iedomātajiem un precizēt, cik un par ko tiek tērēts. Izdevu apzināšanai varētu palīdzēt internetbankā pieejamais bankas konta izraksts.

Kad apzināti izdevumi un ir skaidrs to apjoms, var ķerties klāt to optimizācijai jeb veikt reālas darbības, kas palīdzētu samazināt izdevumus un ietaupīt naudu.

Pastāv daudz un dažādi veidi, kas ļauj ietaupīt naudu, daudzi no tiem Jums jau noteikti ir zināmi, daži piemirsti, taču daži, iespējams, būs jaunums.

Daži padomi, kas ļaus tērēt mazāk un samazināt izdevumus:

 • Lai samazinātu izdevumus par pārtiku, iepērcieties tikai reiz nedēļā ņemot līdzi iepriekš izveidotu produktu sarakstu. Veidojot produktu sarakstu, vadieties pēc iepriekš izplānotas ēdienkartes, protams, neaizmirstot arī par našķiem un saimniecībai nepieciešamajām precēm.
 • Elektrības rēķinu ļaus samazināt parasto spuldžu nomaiņa pret ekonomiskajām. Šī rīcība prasa finansiālu ieguldījumu, taču ilgtermiņā tiks gūts ievērojams ietaupījums.
 • Nosakiet dienas budžetu un rūpējaties, lai tas netiek pārtērēts, tādā veidā sevi disciplinēsiet un daudz vairāk sekosiet līdzi savām finansēm, kas arī ir taupīšanas galvenais pamatnosacījums.
 • Pārskatiet ikmēneša obligātās izmaksas un pārliecinieties vai kādu no pozīcijām nav iespējams samazināt, piemēram, vai jūs interneta operators nepiedāvā kādu izdevīgāku tarifu, vai izdotos ietaupīt nomainot TV pakalpojumu sniedzēju utt. Pirmajā mirklī varētu šķists, ka pāris eiro liela ietaupījuma dēļ, nav vērts tērēt savu laiku uz pakalpojumu tarifu nomaiņu, taču par vairākiem pakalpojumiem kopā skaitot šis ietaupījums var būt pat vairāki desmiti eiro mēnesī.

Lai tērētu mazāk, pārskatiet savus ikmēneša izdevumus un izmantojiet kādu no iepriekš minētajiem padomiem!